Pojištění podnikatelů

Objevujte nové myšlenky, technologie a příležitosti. Překonejte každou překážku

Pojistěte si majetek Vaší firmy a podnikejte bez obav. Pojištění pro podnikatele sestavujeme na míru Vašim individuálním potřebám. Můžete si pojistit budovu, vybavení, materiál nebo například věci svých hotelových hostů. V Allianz máme s pojištěním pro podnikatele bohaté zkušenosti, pojistili jsme dokonce Titanic nebo první let do vesmíru.

Co všechno si můžete nechat pojistit?

 • Budovy
 • Movité věci
 • Elektroniku
 • Přerušení provozu v důsledku pojistné události
 • Sklo
 • Náklad
 • Majetek autosalonů
 • Strojní zařízení

Druh pojištění Na co se vztahuje? Pojistná nebezpečí

Budovy

 • Budovy sloužící k podnikání
 • Bytové domy (SVJ, družstevní i soukromé)
 • Škody způsobené požárem a souvisejícími nebezpečími
 • Škody způsobené živlem
 • Škody vodou z vodovodního zařízení
 • Ostatní pojistná nebezpečí
 • Vandalizmus
 • Přepětí v elektrické síti
 • Poškození zateplené fasády zvířaty a hmyzem


Věci movité

 • Výrobní a provozní zařízení
 • Zásoby
 • Cizí věci
 • Cennosti
 • Denní tržba
 • Starožitnosti, umělecká díla
 • Stavební součásti a úpravy
 • Škody způsobené požárem a souvisejícími nebezpečími
 • Škody způsobené živlem
 • Škody vodou z vodovodního zařízení
 • Ostatní pojistná nebezpečí
 • Vandalizmus
 • Přepětí v elektrické síti
 • Poškození zateplené fasády zvířaty a hmyzem
 • Krádež vloupáním, loupež


Přerušení provozu v důsledku pojistné události

 • Ušlý zisk
 • Stálé provozní náklady
 • Náklady na opatření na zkrácení doby přerušení provozu
 • Náklady na pronájem náhradních prostor a prostředků
 • Škody způsobené požárem a souvisejícími nebezpečími
 • Škody způsobené živlem
 • Škody vodou z vodovodního zařízení
 • Ostatní pojistná nebezpečí
 • Krádež vloupáním


Elektronika

 • Kancelářská elektronika
 • Zdravotnická elektronika
 • Elektronika v autoservisech
 • Allrisk pojištění, které se vztahuje na všechna rizika, která nejsou výslovně vyloučena.


Sklo

 • Zasklení (vnější a vnitřní)
 • Skleněné části věcí movitých (zrcadla, osvětlení)
 • Předměty umístěné vně budovy (štíty, tabule, vitríny)
 • Pro případ rozbití skla
 • Allrisk pojištění, které se vztahuje na všechna rizika, která nejsou výslovně vyloučena.


Strojní zařízení

 • Poškození strojního zařízení používané dle svého určení
 • Allrisk pojištění, které se vztahuje na všechna rizika, která nejsou výslovně vyloučena.


Majetek autosalonů

Kromě výše uvedeného majetku pojistíme i:

 • Nová a ojetá vozidla určená k prodeji
 • Vozidla přijatá do opravy
 • Vozidla vystavená mimo místo pojištění
 • Vozidla se zvláštní RZ (trvale manipulační)
 • Vozidla na zkušební trase
 • Rozšířené krytí o poškození zaparkovaného vozidla zvířetem, vodovodní škody, zemětřesení, pád stromů, stožárů a jiných předmětů

Všechna pojistná nebezpečí jako u věcí movitých +:

 • Havárie vozidla
 • Poškození zaparkovaného vozidla zvířetem


Náklad

 • Náklad přepravovaný vlastním silničním motorovým vozidlem
 • Dopravní nehoda nebo jiné působení mechanických sil na vozidlo
 • Krádež vozidla
 • Krádež vloupáním do vozidla, loupež
 • Vandalizmus
 • Škody způsobené požárem a souvisejícími nebezpečími
 • Škody způsobené živlem
 • Škody vodou z vodovodního zařízení
 • Ostatní pojistná nebezpečí